ISB directies

ISBdirecties2021
Categorie
COV Limburg algemeen
Datum
dinsdag 18 mei 2021 09:00

Een digitale ISB directies.
"Een bredere kijk op personeelsbeleid."
Inschrijven kan via https://isbdirecteurs.covlimburg.be 

 

Wat?

Op weg naar een constructief personeelsbeleid waar coaching en begeleiding voorop staat werd in cao XI een akkoord gesloten over een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding. Hierin werd ook het engagement opgenomen om de evaluatieprocedure te herzien. Zeer intensieve onderhandelingen resulteerden in een akkoord dat uitvoering geeft aan o.a. de tijdelijke aanstelling. Dit akkoord is complex en verandert heel wat aan de rechtspositie. Startende personeelsleden kunnen sneller voorrang krijgen voor een aanstelling en vaste benoeming. De aanvangsbegeleiding van deze personeelsleden zal zich toespitsen op coachen en begeleiden met als sluitpunt een beoordeling die gevolgen heeft voor de toekomst. De functioneringscyclus wordt soberder, eenvoudiger en de evaluatieprocedure wordt korter. We nemen je mee in de nieuwe regelgeving en geven je achtergrond in functie van de toepassing op jouw school.

Wat mag je verwachten?

 • Inzicht verwerven in de regelgeving i.v.m.
  • De functiebeschrijving en bijhorende coaching.
  • De aanvangsbegeleiding
  • De beoordeling
  • Het evaluatieproces.
 • Concrete situaties inschatten aan de hand van overzichtelijke schema’s.
 • Bespreken van de te onderhandelen items aanvangsbegeleiding en beoordeling en de algemene afspraken over functioneren en evaluatie.
 • Bespreken van de jaarlijkse monitoring van de gevolgen voor de personeelsleden op het lokaal comité.
 
 

Alle datums

 • dinsdag 18 mei 2021 09:00