Werkloos? Wat nu?

Plots zonder werk? Tijdelijk werkloos? Of net afgestudeerd en nog geen job gevonden? Dan heb je wellicht recht op werkloosheidsvergoedingen.
Als je na je studies niet meteen aan het werk kan, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een inschakelingsuitkering. Niet iedereen vindt immers direct een job na zijn school- of studiecarrière. Als je geen job hebt na je school/studies heb je toch recht op een inkomen. Na het doorlopen van een beroepsinschakelingstijd en twee positieve evaluaties van je zoekgedrag naar werk heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een inschakelingsuitkering.

Beroepsinschakeltijd
Na je inschrijving als werkzoekende bij de VDAB begint je beroepsinschakelingstijd te lopen. Dit houdt in dat je vanaf dit ogenblik beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. Vanaf de datum van je inschrijving kan de VDAB je uitnodigingen sturen waarop je verplicht moet ingaan. De beroepsinschakeltijd duurt 310 dagen (12 maanden).

Inschakelingsuitkering
Na het doorlopen van een beroepsinschakelingstijd (vroegere wachttijd) en twee positieve evaluaties van je zoekgedrag naar werk heb je recht op een inschakelingsuitkering (als je jonger bent dan 25 jaar). Als uitbetalingsinstelling zorgt het ACV voor al je papierwerk.
Algemeen heb je recht op een inschakelingsuitkering voor een periode van maximum 36 maanden (= 3 jaar). Deze 36 maanden gelden als een krediet. Zolang je dit krediet niet hebt opgebruikt, kan je steeds gebruik maken van dit krediet. Steeds op voorwaarde dat je bij je aanvraag de leeftijd van 30 jaar nog niet bereikt hebt.
Het krediet van 3 jaar kan je verlengen. Werkte je 6 maanden binnen de periode van 2 jaar dan wordt je recht op uitkering verlengd. Deze tewerkstelling is steeds voltijds, maar deeltijdse tewerkstelling komt ook in aanmerking.

Recht op werkloosheidsuitkering
Na je tewerkstelling heb je tijdens je periode zonder werk recht op een inkomen om deze periode te overbruggen. Schrijf je in bij VDAB en het ACV maakt samen met je een werkloosheidsdossier op.
Na je ontslag moet je je binnen de 8 kalenderdagen inschrijven als werkzoekende bij VDAB. Je hoeft hiervoor niet te wachten op de C4 die je van je werkgever ontvangt.
Om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering moet je 1 jaar gewerkt hebben bij één of meerdere werkgevers tijdens de afgelopen periode van 21 maanden. Bij onvoldoende gewerkte dagen ontvang je na het doorlopen van de beroepsinschakelingstijd een inschakelingsuitkering.

        SiteLock

COV organiseert!

Geen komend evenement!

Vorming voor COV leden

Geen komend evenement!

Vorming voor COV militanten

Geen komend evenement!

COV Facebook