Einde paaspauze

terrassenNa de paasvakantie starten de scholen weer volledig op met maximale veiligheidsmaatregelen. Ventilatie, afstand houden, mondmaskers vanaf vijfde leerjaar, klasgroepen van elkaar scheiden en digitaal vergaderen zijn de codewoorden.

Naast de al geldende maatregelen betekent dit concreet:Na de paasvakantie starten de scholen weer volledig op met maximale veiligheidsmaatregelen. Ventilatie, afstand houden, mondmaskers vanaf vijfde leerjaar, klasgroepen van elkaar scheiden en digitaal vergaderen zijn de codewoorden.

Naast de al geldende maatregelen betekent dit concreet:
De refter kan terug open.Daguitstappen worden ook binnen toegelaten op voorwaarde dat het vervoer georganiseerd wordt binnen de klasgroep en er geen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer. Meerdaagse binnenlandse uitstappen zijn niet mogelijk tem 16 mei 2021. Buitenlandse uitstappen kunnen niet tem 31 mei 2021. Contacten tussen volwassenen worden maximaal beperkt.De leraarskamer verhuist zo veel als mogelijk naar buiten. Speeltijden kunnen gelijktijdig voor meerdere klasgroepenAan personeelsleden die tewerkgesteld zijn in verschillende scholen, wordt gevraagd om zich te beperken tot 2 scholen.Essentiële derden zijn op school toegelaten als er geen digitale alternatieven zijn.Vergaderingen kunnen enkel digitaal doorgaan.Er werd voor het tweede trimester 13 miljoen uitgetrokken voor veiligheidsmaatregelen zoals mondmaskers,, ventilatie, CO2-meters,… en ook voor snelle infrastrutuurinvesteringen via Agion. Ook in het derde trimester worden bijkomende middelen voorzien in dezelfde ordegrootte. De monsmaskerplicht voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar blijft behouden. 
Het COV benadrukt dat het cruciaal is om het fysieke én mentale welzijn van het personeel te bewaken. Het is goed dat onderwijspersoneel terecht zal kunnen in de 45 testcentra voor een sneltest en dat er vanaf mei in de scholen zelftesten verspreid worden zodat het personeel zich twee keer per week kan testen. Op die manier wordt er preventief gewerkt om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Het COV wijst er ook op dat telewerk of digitaal werken nog steeds verplicht is waar mogelijk. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor de administratieve functies in de scholen en voor alle personeelsvergaderingen of andere vormen van overleg.Marianne Coopman: “Tegelijkertijd benadrukken we samen met de virologen dat als scholen terug open gaan, er zo goed als geen ruimte kan zijn voor andere versoepelingen in de samenleving, zolang de cijfers niet duidelijk in de goede richting gaan. Anders wordt het dweilen met de kraan open en zijn onze personeelsleden de dupe. De overheid moet verantwoorde keuzes nemen en de gevolgen van die keuzes nauwkeurig monitoren.”Daarbij aansluitend blijft het COV aandringen op een prioritaire vaccinatie van het onderwijspersoneel, dat opnieuw onmisbaar blijkt te zijn in onze samenleving.

        SiteLock

COV organiseert!

Geen komend evenement!

Vorming voor COV leden

Geen komend evenement!

Vorming voor COV militanten

Geen komend evenement!

COV Facebook