"Goesting, ook als het spant"

Pedagogische avond COV Limburg:

leesen“Goesting in contact, ook als het spant”
door Benny Leesen,
(praktijklector, supervisor en vertrouwenspersoon aan de UCCL, programma Welzijn)

 In het jaarthema: “Gewoonweg onderwijzen” stond in maart 2019 deze pedagogische avond reeds ingepland doch door corona geannuleerd.

Dit jaar is het thema: “Doelgericht onderwijzen 2.0” en als pedagogische commissie wilden we deze pedagogische avond toch laten doorgaan op maandag 22 november.
Even leek corona weer een spelbreker te zijn, doch op een coronaveilige manier konden 20 COV leden aan deze lezing deelnemen.

Dagdagelijks zijn we met onderwijs bezig. De ene wat actiever en gepassioneerder dan de andere. Wat wel een zekerheid is voor iedereen die in het onderwijs staat, doelgericht onderwijzen in het hedendaags onderwijs is dit niet altijd evident.
We lopen nogal eens tegen bijkomstigheden, regels, spanningen, conflicten en moeilijke situaties … op.

In deze lezing verzorgd door Benny Leesen, kregen we op een interactieve manier kapstokken aangereikt om in onze dagdagelijkse klaspraktijk te hanteren.
Hij gaf ons een summiere basis van inzichten en denkkaders uit de literatuur rond relatieopbouw, omgaan met groepen, bemiddeling, waarderend bevragen, basis communicatie …

Hij leerde ons kijken naar moeilijke situaties in interactie met leerlingen. Deels om onze competentie op vlak van conflicthantering te versterken maar vooral om meer effectief op een preventieve wijze met moeilijke situaties om te gaan.
Een leerkracht, begeleider die op een methodische wijze een moeilijke situaties hanteert verliest zichzelf niet in een negatieve spiraal van een conflictcyclus.
De leerkracht zal het conflict benaderen als noodzakelijk onderdeel in de relatie met een leerling.
In al de besproken casussen ervaarden we dat een positieve begeleidingsstijl kansen geeft tot relatie met leerlingen. Als leerkracht is deze relatie met je leerlingen belangrijk om leerstof aan te bieden. Door duidelijke afspraken en regels weten leerlingen wat er van hen wordt verwacht. Dit is een basis voor vertrouwen en kan de motivatie van de leerlingen bevorderen.

Het was een boeiende avond die kansen gaf om te reflecteren naar onze praktijk.
De reacties van de deelnemers waren heel positief! We bewaren onze goesting in contact, ook als het spant door onze zegeningen te tellen!
In het voorjaar organiseert COV Limburg een volgende pedagogische avond rond “Krachtig taalonderwijs op school”.

        SiteLock

COV organiseert!

Geen komend evenement!

Vorming voor COV leden

Geen komend evenement!

Vorming voor COV militanten

06
feb
De Watermolen
-
Bocholt

09
feb
Den Ichter
-
Oudsbergen

COV Facebook