Overlijden Theo Kelchtermans

Met verslagenheid melden we u het overlijden van onze provinciaal penningmeester Theo Kelchtermans. Hij overleed in de nacht van vrijdag 4 augustus op zaterdag 5 augustus na een opname in het ziekenhuis.
Na het overlijden van Freddy Jeunen (van wie we precies een jaar eerder op 4 augustus 2016 in de kerk van Bree afscheid namen) opnieuw een serieuze opdonder voor COV-Limburg. Weer een rots in de branding die ons heeft verlaten.

Theo zat tot net voor zijn dood verstrengeld in het het COV-kluwen. Niet zomaar een verstrengelde draad, maar een echte rode draad. Als provinciaal penningmeester hield hij alles nauwgezet en stipt bij. Ook als coördinator van de jaarlijkse Trefdag verzette hij bergen werk. Als provinciaal bureaulid was hij de stille kracht, iemand van weinig woorden, maar als hij wat inbracht was het telkens boem patat erop. Op Theo kon je altijd rekenen. Ook wanneer het even moeilijk ging. Hieronder (via de knop 'lees meer') kan je een mooie 'in memoriam' lezen, geschreven door onze proost Rik. Daarin wordt Theo getypeerd zoals hij echt was (is).

Onze provinciaal proost Rik Renckens schreef een mooi "in memoriam":

Theo,
verleden jaar onder de grote vakantie ontviel ons Freddy.
Nu ben jij even onverwacht en plots gestorven.
Jij dacht altijd een beetje vooruit:
zo zag jij meer dan anderen van de toekomst.
Heb jij dit ook voorzien?
Of heeft dit jou nu zelfs verrast?

Jij hoorde bij de generatie van onderwijsmensen
die het onderwijs vanaf de jaren 70 en later,
een nieuwe impuls hebben gegeven,
in het bijzonder de begeleiding van kinderen met leermoeilijkheden
en de aandacht voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs.
Voor hen en voor hun leerkrachten
zette jij je ook in binnen het COV.

Voor dat COV heb jij gewerkt tot aan het einde.
Je had er reeds voldoende jaren opzitten,
maar in nood werd opnieuw beroep gedaan op jou.
Jij zegde ja en je werkte je opnieuw in
als penningmeester, als coördinator van de trefdag, als bureaulid.
Opnieuw mochten wij jou ervaren als een man die ons helpt
om goed naar het heden en naar de toekomst te kijken.

Jij stond ook in de christelijke traditie van COV.
Daaruit haalde je vooral de waarden
van rechtvaardigheid, eerlijkheid, inzet.
Profitariaat en misbruiken raakten je
en kloeg je aan op jouw manier.
Die strijdvaardigheid geef je nu door.

In dankbaarheid om jou
en in meeleven met jouw dierbaren
bidden wij tot de God van eeuwig leven:

God, voor het leven van Theo en voor zijn grote inzet
zeggen wij dank.
Hij was ook echtgenoot, vader en grootvader,
en een trouwe vriend.
Geef nu kracht aan Rosette, zijn kinderen,
zijn kleinkinderen en familie,
en aan allen die hem missen,
om troost te vinden in de goede herinneringen.
Mogen zij erop vertrouwen
dat Theo op een nieuwe manier zich voor hen inzet.

Proost Rik, COV-Limburg
07-08-2017

bezoekers: 
2.png0.png8.png8.png3.png4.png
vandaag: 44
deze maand: 1968
22-01-2022
      SiteLock

COV organiseert!

Geen komend evenement!

Vorming voor COV leden

Geen komend evenement!

Vorming voor COV militanten

Geen komend evenement!

COV Facebook