Grote aanwezigheid op infovoormiddag

Traditiegetrouw werd er eind augustus in de Muze in Zolder een infovoormiddag georganiseerd waarop voorzitter André Vandebroek opende met een samenvatting en duiding van de actuele thema’s waarover de vakbond zich momenteel en tijdens het komende schooljaar wil ontfermen.

Nadien namen de vrijgestelden Marleen Vanherle en Johan Gonnissen het over om de aanwezigen in te lichten over de nieuwe richtlijnen en onderwijswetgeving betreffende ondermeer het ondersteuningsmodel en –netwerk, de verlofstels, pensioenen,…

In totaal kwamen er 122 mensen opdagen waarvan 88% uit het vrij en 12% uit het gemeentelijk onderwijs. 28% van de aanwezigen waren mensen uit het buitengewoon onderwijs voor wie het komende schooljaar heel wat veranderingen met zich meebrengt. Een opvallende vaststelling was dat 57% van de aanwezigen collega’s tussen de 50 en 60 jaar waren en amper 10% jonger dan 40 jaar. Nog meer cijfers: 59% waren vakbondsafgevaardigden en/of kringbestuursleden, 12% directeurs, 32% administratieven.

 

20170825 092018

bezoekers: 
2.png2.png5.png8.png2.png5.png
vandaag: 95
deze maand: 95
01-07-2022
      SiteLock

COV organiseert!

Geen komend evenement!

Vorming voor COV leden

Geen komend evenement!

Vorming voor COV militanten

Geen komend evenement!

COV Facebook