Tips voor beginnende leerkrachten

Als je een aanstelling krijgt in het basisonderwijs moeten er heel wat administratieve zaken worden afgehandeld. Dit zowel tegenover het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) als tegenover jou als personeelslid van de school. Het is enkel op basis van bepaalde documenten dat je salaris kunt ontvangen, je dienstanciënniteit kunt opvolgen en dat je werkloosheidsuitkeringen kunt ontvangen.

Een handige tip! Maak enkele mapjes klaar met daarin telkens de volgende documenten :

  • Een kopie van je bekwaamheidsbewijzen;
    Een uittreksel uit het strafregister model 2 (< 1 jaar), te verkrijgen op het gemeentehuis van je woonplaats;
    Een medisch attest van je huisarts (< 1 jaar) met daarop de vermelding van de naam van je huisarts, de datum van het onderzoek en de formulering “De gezondheid van het personeelslid kan geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de leerlingen.”;
    Een lijst met je persoonlijke coördinaten : naam, voornaam, rijksregisternummer, woonplaats/verblijfplaats, telefoon-/gsm-nummer, mailadres, burgerlijke staat, personen ten laste, je rekeningnummer en je stamboeknummer (dit kan pas na je eerste aanstelling).
  • Deze map geef je bij iedere aanstelling in een nieuwe school aan de personeelsdienst. Zo draag je zelf bij in een vlotte administratieve afhandeling van je dossier.