WIE IS WIE ?
 Jean-Paul Keymiskringvoorzitter,
Jean-Paul Keymis
 
Kringsecretaris,
Anny Defosse
 
Kringpenningmeester,
Ria Vriends
 
Inge Pillards
Kring-VA,
Inge Pillards
 
Kringafgevaardigde SCAP,
Veerle Pillards
Kringafgevaardigde SCKO,
vacant
Kringafgevaardigde SCOGO,
Jean-Paul Keymis
Kringafgevaardigde SCP,
Nico Pillards
Coöptatie,
Johnny Vijgen
Jan Nelis

Welkom op de pagina van kring BO (715)

Hier vindt u allerlei info omtrent de activiteiten en bestuursleden van de kring.

Kring BO

Overlijden Paul Fabry

Op 16 augustus overleed thuis collega Paul Fabry, hij was 83 jaar.

Paul was tijdens zijn loopbaan onderwijzer asv in de school van Sint-Gerardus in Diepenbeek. Hij was COV-lid van kring 715 Buitengewoon Onderwijs. Als vakbondsafgevaardigde nam hij telkens deel aan de kringvergaderingen in de gebouwen van het toenmalig PMS-centrum in Hasselt.

Een heel trouw COV-lid was hij aangezien hij op 1 januari 1954 lid werd en dit steeds gebleven is.

Na zijn actieve loopbaan sloot hij als gepensioneerde aan bij kring 706 Hasselt waar hij een gewaardeerd medewerker was. Hij organiseerde en begeleidde uitstappen en meerdaagse reizen voor de clubleden. De bus zat telkens vol als Paul de uitstap regelde. Om gezondheidsredenen moest hij deze taak doorgeven.

Toch bleef hij heel graag de COV-vrienden van weleer ontmoeten en bezocht hij jaarlijks met zijn echtgenote de trefdag in Hasselt.

Wij bewaren heel mooie herinneringen aan onze vele ontmoetingen met Paul.

Aan zijn echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen wensen wij heel veel sterkte bij dit grote verlies. Zij zullen Paul heel hard missen. Ook wij zullen Paul missen.