WIE IS WIE ?
 Mieke Lempens 1ste kringvoorzitter,
Mieke Lempens
 
Rita Gijsen
2de kringvoorzitter

Rita Gijsen
 
Kringsecretaris,
vacant 
 
Kringpenningmeester,
vacant 
 
Valentine Theuwissen
Kring-VA,
Valentine Theuwissen
 
Inge Meyssen
Kring-VA,
Inge Meyssen
Kringafgevaardigde PC,
Rita Gijsen
Kringafgevaardigde SCAP,
Anita Aegten
Kringafgevaardigde SCKO,
Rita Gijsen
Kringafgevaardigde SCKO,
Lisette Engelen
Kringafgevaardigde SCP,
Louis Peeters
Coöptatie,
Robert Spelmans
Jeannine Nelissen
André Claes

Welkom op de pagina van kring Bree-Peer (703)

Hier vindt u allerlei info omtrent de activiteiten en bestuursleden van de kring.

Kring Bree-Peer

Na een adempauze tijdens de lange, hete zomer start onze club haar activiteiten voor het nieuwe werkjaar weer op.

Traditioneel beginnen wij met een bezoek aan een bezienswaardig monument uit de streek: op 18 september trekken wij deze keer naar de kerk van Kaulille. Deze bidplaats werd de voorbije jaren mooi gerestaureerd en kreeg met de plaatselijke bibliotheek een gedeeltelijke herbestemming. De eerste in Vlaanderen. Ook het orgel werd gerestaureerd en Sylvester Lamberigts van onze groep zal ons een kort stuk met de prachtige klanken van dit kerkinstrument laten horen.

Daarna trekken we naar het Heuvelheem in Bocholt waar we het jaarprogramma provisorisch zullen voorstellen. Inderdaad onder voorbehoud, want we hebben weer enkele reizen gepland. Omdat we echter vorig jaar te weinig respons kregen, hebben we contact gelegd met kring Neerpelt. Ter verbroedering zullen we op 16 oktober een eerste gezamenlijke uitstap maken naar het Klankenbos in Neerpelt. Aansluitend gaan we dan iets drinken en/of eten in het Rest-au-café van het zwembad Lago-Dommelslag in Overpelt.

In november bezoeken we het Wit-Gele Kruis in Genk en in december houden we ons kerstfeest. Januari is de maand voor de traditionele bingonamiddag en diëtiste Lut Vanderlocht komt een lezing geven in maart. In mei organiseren we weer een humoristische namiddag onder de titel “Met een lach en een traan” en tenslotte gaat de provinciale vriendschapsdag door in  mei.

We hebben twee dagreizen gepland: in februari naar Nederlands Limburg meer bepaald de abdij van Steyl  met een missiemuseum en in de buurt een kantmuseum; in april gaan we kijken in de Sint-Pietersbasiliek van Oudenbosch (een verkleinde versie van die in het Vaticaan) en bezoeken we ’s Hertogenbosch (Nederlands Noord-Brabant). Deze twee reizen gaan door onder voorbehoud van voldoende deelnemers. Daarom stellen we deze reizen ook open voor de leden van kring Neerpelt.

Met dit programma hopen we in het werkjaar 2018-2019 onze vriendschapsbanden in ere te houden. Daarom rekent de leiding op zoveel mogelijk deelnemers op alle activiteiten.

Lezing van ere-deken Lambert Vanherk

vanherk1In Het Heuvelheem kwam ere-deken Van Herk onder ruime belangstelling vertellen over zijn vrijwilligerswerk als aalmoezenier in de gevangenis van Hasselt.
Lambert Vanherk stelde vooraf medelijden, noch compassie te willen opwekken voor de gevangenen, want iedereen kent de zegswijzen “Eigen schuld, dikke bult” en “Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten.”
De spreker wenste door zijn verhaal een ander beeld van de gevangenen op te hangen want ook zij zijn mensen. We mogen hen niet beoordelen en zeker niet veroordelen want gevangenen zijn geen misdadigers, maar mensen die een fout hebben begaan.
De 84-jarige spreker vertelde hoe hij reeds vier jaar elke week twee à drie keer gevangenen bezoekt. Het screenen, het sluissysteem van de vele poorten en de talloze camera’s hebben een deprimerend effect.

Lees meer...

Herfstwandeling

bree2De herfstwandeling van de seniorenkring Bree-Peer, die op 24 oktober werd georganiseerd, leidde deze keer naar het Schulens Broek. We troffen het met het weer: ondanks enkele dreigende donkere wolken konden we toch allemaal droog de eindmeet bereiken. 

In dit natuurgebied van 250 ha aan de rand van de Demer met een waterplas van ca. 100 ha zijn mooie wandelwegen uitgestippeld: de 35 aanwezige wandelaars hadden de keuze tussen twee of vijf kilometer.  Door de buitendijk, die het waterreservoir kan verdubbelen, doet het gebied ook dienst als wachtbekken tegen overstromingen. Het Schulens Meer is het grootste binnenmeer van Vlaanderen: het is 2,8 km lang, 180 m breed en 7 à 8 m diep. De aanliggende Demer is een regenrivier en dus onderhevig aan sterke debietschommelingen. Daarom helpt dit wachtbekken, aangelegd in 1977, om stroomafwaarts mens en dier beschermen tegen overstromingen. De Demer ontspringt in Tongeren, passeert Hasselt en Lummen en vloeit via Diest en Werchter naar de Dijle. Verder vloeit het water via de Rupel en de Schelde naar de zee.

Lees meer...

bree3Start van een nieuw werkjaar

Het nieuwe werkjaar van de vriendenkring Bree-Peer werd ingezet op dinsdag 16 september. Met veertig hoofdzakelijk vertrouwde gezichten en enkele nieuwe leden kwamen ze samen aan de kerk van Beek. André wees op de kenmerken van deze duizendjarige kerktoren opgetrokken met veldkeien in Ottoonse stijl. Het kerkschip, gemetseld met mergelsteen in gotische stijl, dateert uit de vijftiende eeuw. Aan de hand van de beelden van Martinus van Tours, patroonheilige van de kerk, werd het leven verteld van deze Romeinse soldaat, die na zijn bekering bisschop werd. De laatgotische beelden van de martelaressen Lucia en Catharina waren dan weer aanleiding om de “straffe” levensverhalen van deze heldinnen te aanhoren. Zo leerden we ook de wonderlijke verhalen van de heiligen Rochus en Hubertus bij hun 18de eeuwse beelden. Men had verder aandacht voor het ribgewelf en de mooie brandramen met uitbeelding van de sacramenten en de moderne kruisweg in terracotta. Tenslotte luisterden ze naar enkele mooie melodieën die Sylvester uit het gerestaureerde Gilmanorgel van 1739 wist te toveren.

Lees meer...