WIE IS WIE ?
 Mieke Lempens 1ste kringvoorzitter,
Mieke Lempens
 
Rita Gijsen
2de kringvoorzitter

Rita Gijsen
 
Kringsecretaris,
vacant 
 
Kringpenningmeester,
vacant 
 
Valentine Theuwissen
Kring-VA,
Valentine Theuwissen
 
Inge Meyssen
Kring-VA,
Inge Meyssen
Kringafgevaardigde PC,
Rita Gijsen
Kringafgevaardigde SCAP,
Anita Aegten
Kringafgevaardigde SCKO,
Rita Gijsen
Kringafgevaardigde SCKO,
Lisette Engelen
Kringafgevaardigde SCP,
Louis Peeters
Coöptatie,
Robert Spelmans
Jeannine Nelissen
André Claes

bree3Start van een nieuw werkjaar

Het nieuwe werkjaar van de vriendenkring Bree-Peer werd ingezet op dinsdag 16 september. Met veertig hoofdzakelijk vertrouwde gezichten en enkele nieuwe leden kwamen ze samen aan de kerk van Beek. André wees op de kenmerken van deze duizendjarige kerktoren opgetrokken met veldkeien in Ottoonse stijl. Het kerkschip, gemetseld met mergelsteen in gotische stijl, dateert uit de vijftiende eeuw. Aan de hand van de beelden van Martinus van Tours, patroonheilige van de kerk, werd het leven verteld van deze Romeinse soldaat, die na zijn bekering bisschop werd. De laatgotische beelden van de martelaressen Lucia en Catharina waren dan weer aanleiding om de “straffe” levensverhalen van deze heldinnen te aanhoren. Zo leerden we ook de wonderlijke verhalen van de heiligen Rochus en Hubertus bij hun 18de eeuwse beelden. Men had verder aandacht voor het ribgewelf en de mooie brandramen met uitbeelding van de sacramenten en de moderne kruisweg in terracotta. Tenslotte luisterden ze naar enkele mooie melodieën die Sylvester uit het gerestaureerde Gilmanorgel van 1739 wist te toveren.

Vanuit Beek reden ze naar onze traditionele verzamelplaats, het Heuvelheem in Bocholt. Daar heette voorzitter Louis iedereen van harte welkom en Lisette bracht het verslag over het voorbije werkjaar. Dan was het de beurt aan André om de planning voor 2017-2018 voor te stellen. Die genoot veel bijval.

Bij een lekker hapje en drankje had dan weer iedereen de kans vakantieherinneringen en vooral nieuwtjes over de kinderen en kleinkinderen uit te wisselen. Alle aanwezigen hebben zichtbaar genoten van een aangename namiddag.