WIE IS WIE ?
 Mieke Lempens 1ste kringvoorzitter,
Mieke Lempens
 
Rita Gijsen
2de kringvoorzitter

Rita Gijsen
 
Kringsecretaris,
vacant 
 
Kringpenningmeester,
vacant 
 
Valentine Theuwissen
Kring-VA,
Valentine Theuwissen
 
Inge Meyssen
Kring-VA,
Inge Meyssen
Kringafgevaardigde PC,
Rita Gijsen
Kringafgevaardigde SCAP,
Anita Aegten
Kringafgevaardigde SCKO,
Rita Gijsen
Kringafgevaardigde SCKO,
Lisette Engelen
Kringafgevaardigde SCP,
Louis Peeters
Coöptatie,
Robert Spelmans
Jeannine Nelissen
André Claes

Herfstwandeling

bree2De herfstwandeling van de seniorenkring Bree-Peer, die op 24 oktober werd georganiseerd, leidde deze keer naar het Schulens Broek. We troffen het met het weer: ondanks enkele dreigende donkere wolken konden we toch allemaal droog de eindmeet bereiken. 

In dit natuurgebied van 250 ha aan de rand van de Demer met een waterplas van ca. 100 ha zijn mooie wandelwegen uitgestippeld: de 35 aanwezige wandelaars hadden de keuze tussen twee of vijf kilometer.  Door de buitendijk, die het waterreservoir kan verdubbelen, doet het gebied ook dienst als wachtbekken tegen overstromingen. Het Schulens Meer is het grootste binnenmeer van Vlaanderen: het is 2,8 km lang, 180 m breed en 7 à 8 m diep. De aanliggende Demer is een regenrivier en dus onderhevig aan sterke debietschommelingen. Daarom helpt dit wachtbekken, aangelegd in 1977, om stroomafwaarts mens en dier beschermen tegen overstromingen. De Demer ontspringt in Tongeren, passeert Hasselt en Lummen en vloeit via Diest en Werchter naar de Dijle. Verder vloeit het water via de Rupel en de Schelde naar de zee.

Na de wandeling over mooie paden tussen schapen en met overvliegende ganzen en eenden konden we nieuwe energie putten uit een maaltje stoofvlees of koninginnenhapje met groentjes en frieten in het plaatselijke restaurant ’t Vloot. Lekker en ruime porties! 

Tegen zes uur bracht de autobus ons terug naar Bree. Vele deelnemers vonden het nodig nog eens expliciet te danken voor deze fijne dag.