Lezing van ere-deken Lambert Vanherk

vanherk1In Het Heuvelheem kwam ere-deken Van Herk onder ruime belangstelling vertellen over zijn vrijwilligerswerk als aalmoezenier in de gevangenis van Hasselt.
Lambert Vanherk stelde vooraf medelijden, noch compassie te willen opwekken voor de gevangenen, want iedereen kent de zegswijzen “Eigen schuld, dikke bult” en “Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten.”
De spreker wenste door zijn verhaal een ander beeld van de gevangenen op te hangen want ook zij zijn mensen. We mogen hen niet beoordelen en zeker niet veroordelen want gevangenen zijn geen misdadigers, maar mensen die een fout hebben begaan.
De 84-jarige spreker vertelde hoe hij reeds vier jaar elke week twee à drie keer gevangenen bezoekt. Het screenen, het sluissysteem van de vele poorten en de talloze camera’s hebben een deprimerend effect.


Als vicaris bij de bisschop leerde Vanherk van zijn bisschop Mgr. Schreurs, een heilige noemt hij hem: “Elke christen moet op zijn minst een of twee vrienden hebben tussen de armen.”
Ook Paus Franciscus inspireerde Lambert Vanherk. Die bezoekt op al zijn reizen gevangenen. Kort na zijn verkiezing tot kerkleider ging hij de voeten wassen van vijftien mannen én vrouwen, waarbij zelfs een moslima.
De evangelietekst “Ik was in de gevangenis en gij zijt mij komen bezoeken.” is de eerste bron van inspiratie.
Onze boeiende spreker heeft ondervonden bij de gedetineerden dat hoe kleiner de ruimte om je heen is, hoe meer je je in jezelf keert.
Vanherk vertelde ons welk soort gevangenen in Hasselt resideren en hoe ze hun tijd vullen. Hij beschreef ons een misviering in de gevangenis en een celbezoek en hij vertelde wat er in een cel te vinden is en hoe de vrijheid er beknot wordt. 
Tot slot citeerde Vanherk uit brieven van gevangenen. Om even over na te denken.
Mijn papa zit in een groot nadenkhuis.
Ik kom weldra vrij. Hier heb ik geleefd als een heilige: geen drank, geen drugs, geen vrouwen en alle dagen heb ik tien bladzijden uit de bijbel gelezen.
Ademloos hebben de 40 aanwezigen meer dan twee uur geluisterd. Niet alleen het onderwerp was intrigerend, maar ook Lambert Vanherk is een kwieke senior en een begenadigd spreker.