Na een adempauze tijdens de lange, hete zomer start onze club haar activiteiten voor het nieuwe werkjaar weer op.

Traditioneel beginnen wij met een bezoek aan een bezienswaardig monument uit de streek: op 18 september trekken wij deze keer naar de kerk van Kaulille. Deze bidplaats werd de voorbije jaren mooi gerestaureerd en kreeg met de plaatselijke bibliotheek een gedeeltelijke herbestemming. De eerste in Vlaanderen. Ook het orgel werd gerestaureerd en Sylvester Lamberigts van onze groep zal ons een kort stuk met de prachtige klanken van dit kerkinstrument laten horen.

Daarna trekken we naar het Heuvelheem in Bocholt waar we het jaarprogramma provisorisch zullen voorstellen. Inderdaad onder voorbehoud, want we hebben weer enkele reizen gepland. Omdat we echter vorig jaar te weinig respons kregen, hebben we contact gelegd met kring Neerpelt. Ter verbroedering zullen we op 16 oktober een eerste gezamenlijke uitstap maken naar het Klankenbos in Neerpelt. Aansluitend gaan we dan iets drinken en/of eten in het Rest-au-café van het zwembad Lago-Dommelslag in Overpelt.

In november bezoeken we het Wit-Gele Kruis in Genk en in december houden we ons kerstfeest. Januari is de maand voor de traditionele bingonamiddag en diëtiste Lut Vanderlocht komt een lezing geven in maart. In mei organiseren we weer een humoristische namiddag onder de titel “Met een lach en een traan” en tenslotte gaat de provinciale vriendschapsdag door in  mei.

We hebben twee dagreizen gepland: in februari naar Nederlands Limburg meer bepaald de abdij van Steyl  met een missiemuseum en in de buurt een kantmuseum; in april gaan we kijken in de Sint-Pietersbasiliek van Oudenbosch (een verkleinde versie van die in het Vaticaan) en bezoeken we ’s Hertogenbosch (Nederlands Noord-Brabant). Deze twee reizen gaan door onder voorbehoud van voldoende deelnemers. Daarom stellen we deze reizen ook open voor de leden van kring Neerpelt.

Met dit programma hopen we in het werkjaar 2018-2019 onze vriendschapsbanden in ere te houden. Daarom rekent de leiding op zoveel mogelijk deelnemers op alle activiteiten.