WIE IS WIE ?
 Mieke Lempens 1ste kringvoorzitter,
Mieke Lempens
 
Rita Gijsen
2de kringvoorzitter

Rita Gijsen
 
Kringsecretaris,
vacant 
 
Kringpenningmeester,
vacant 
 
Valentine Theuwissen
Kring-VA,
Valentine Theuwissen
 
Inge Meyssen
Kring-VA,
Inge Meyssen
Kringafgevaardigde PC,
Rita Gijsen
Kringafgevaardigde SCAP,
Anita Aegten
Kringafgevaardigde SCKO,
Rita Gijsen
Kringafgevaardigde SCKO,
Lisette Engelen
Kringafgevaardigde SCP,
Louis Peeters
Coöptatie,
Robert Spelmans
Jeannine Nelissen
André Claes

Welkom op de pagina van kring Bree-Peer (703)

Hier vindt u allerlei info omtrent de activiteiten en bestuursleden van de kring.

Kring Bree-Peer

Banners voor kwaliteitsonderwijs

KSdeRobbertOndertussen hangen er al aan heel wat scholen banners die de mensen er op attent maken dat kwaliteitsvol onderwijs alleen mogelijk is als de scholen daarvoor voldoende middelen ter beschikking krijgen.
In de kring Bree-Peer worden een aantal banners regelmatig van plaats (school) verwisseld. Zo blijft de aandacht gaande. Dus... voor ons allemaal is het van het grootste belang dat de banners in het straatbeeld blijven.