WIE IS WIE ?
Freddy Vaes 
1ste kringvoorzitter,
Freddy Vaes
 
Ludo SouvereynsKringsecretaris,
Ludo Souvereyns
 
Paul GeerdensKringpenningmeester,
Paul Geerdens
 


Kring-VA,
Freddy Vaes
Fabienne Ramakers

 
Kringafgevaardigde PC,
Vital Nijst
Laurent Bijnens
Kringafgevaardigde directeurs,
Myrjam Vanroye
Kringafgevaardigde SCAP,
vacant
Kringafgevaardigde SCKO,
Christel Moors
Kringafgevaardigde SCP,
Jos Aerts
Rik Schiepers
Coöptatie,
Lou WIllems

Welkom op de pagina van kring Genk-Lanaken (705)

Hier vindt u allerlei info omtrent de activiteiten en bestuursleden van de kring.

Kring Genk-Lanaken

bertha Houben gebedsprentje

Bertha Houben

Kring Genk-Lanaken nam onlangs met droefheid afscheid van Bertha Houben, echtgenote van Karel Wertelaers. 
Bertha was kleuterleidster op rust en een actief deelneemster aan alle activiteiten die de senioren organiseerden. 
Bertha werd geboren in genk op 25 september 1938 en is thuis overleden op 17 september 2018, dus enkele dagen voor haar 80ste verjaardag.

Maurice Kuijpers

Tijdens de vakantie overleed de heer Maurice Kuijpers, schoonvader van Rik Schiepers, bestuurslid van kring Genk. Maurice werd op 12 oktober 1924 geboren in Boorsem en is op 22 juli ingeslapen in het woonzorgcentrum Ludinaca in Lanaken.

Wandeling in Dilsen

Met 32 COV-senioren verzamelden we op de parking van ‘De Wissen’. We bezochten onder leiding van natuurgids André Terwingen de uiterwaarden van de Maas en hadden ook aandacht voor het verleden van het korversstadje Stockheim, de vele Maasverplaatsingen in de loop der jaren, de gevolgen van de dijkwerking, de diversiteit van flora en fauna en opvallend de terugkeer van de bever. Het beheer van het terrein door het Limburgs landschap en de oprichting van een kijktoren in stampleem als onderdeel van de reconversie na   grindwinning staan garant voor de toekomst van dit natuurgebied. Met het warme weer genoten we eerst van een lekkere pint of frisdrank waarna  de koffie en een stukje vlaai als gezellige afsluiter in brasserie ‘De Wissen’ de namiddag vol maakten.

Geslaagde vriendschapsdag

Traditiegetrouw waren we weer goed vertegenwoordigd met COV- Genk op de jaarlijkse vriendschapsdag met een goed gevuld dagprogramma. Na de ontvangst met koffie op het terras van de ‘paardenstallen’ in de Herkenrodeabdij was er keuzemogelijkheid tussen een bezoek aan de kloostersite, het belevingscentrum of de inspiratietuinen. Alle drie unieke gelegenheden om de pracht van de restauratie van de abdij te bewonderen. Met veel zorg en kennis wordt hier een historisch verleden opgewaardeerd. De receptie en de feestmaaltijd in de Lorka met de toespraken in een gemoedelijke en gezellige sfeer vielen in de smaak. We kijken reeds uit naar het volgend jaar eind mei.

Dank u wel voor de hulp
tijdens de TREFDAG

Een welgemeende dank u wel aan de bestuursleden en sympathisaten van onze kring om tijdens de paasvakantie te hebben meegewerkt aan de provinciale TREFDAG in het Cultureel Centrum van Genk.

Hier enkele foto's die we konden opsnorren

foto's