WIE IS WIE ?
Freddy Vaes 
1ste kringvoorzitter,
Freddy Vaes
 
Ludo SouvereynsKringsecretaris,
Ludo Souvereyns
 
Paul GeerdensKringpenningmeester,
Paul Geerdens
 


Kring-VA,
Freddy Vaes
Fabienne Ramakers

 
Kringafgevaardigde PC,
Vital Nijst
Laurent Bijnens
Kringafgevaardigde directeurs,
Myrjam Vanroye
Kringafgevaardigde SCAP,
vacant
Kringafgevaardigde SCKO,
Christel Moors
Kringafgevaardigde SCP,
Jos Aerts
Rik Schiepers
Coöptatie,
Lou WIllems
Vorming voor vakbondsafgevaardigden

Op donderdag 23 maart kregen de vakbondsafgevaardigden en personeelsvertegenwoordigers van onze kring een vorming omtrent prestatieregelingen en de werking in overlegorganen.
De wetteksten werden besproken en aan de hand van oefeningen werd geprobeerd om wat dingen in de vingers te krijgen. De deelnemers gingen heel tevreden huiswaarts.