Parlement en muziekinstrumentenmuseum

muziekinstVroeg vertrokken op deze prachtige herfstdag, genoten de 58 deelnemers onderweg van koffie en koek en kwamen tijdig toe in Brussel.Voormiddag bezochten ze het Vlaams Parlement, de wetgevende macht van de Vlaamse overheid. Gedreven gidsen verzorgden de rondleiding en gaven uitgebreide toelichting bij de werking van het Parlement, de architectuur van de gebouwen en de Vlaamse hedendaagse kunst in  het parlementsgebouw. Ter plaatse deden ze zich te goed aan een lekkere gevarieerde koude schotel met brood. 
Vervolgens stapten ze naar het Muziekinstrumentenmuseum van Brussel, kortweg MIM. Dit werd opgericht op 11 januari 1992 en als vierde departement toegevoegd aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en werd opgesplitst in twee afdelingen: de sectie oude muziek en de sectie moderne (19de en 20ste eeuw) en traditionele muziek. Op 1 februari 1877 werd het Instrumentenmuseum, zoals het toen heette, al opgericht als afdeling van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel. Het had een didactische bedoeling, namelijk de studenten in contact brengen met historische instrumenten. Boeiend en leerrijk.

 parlement