WIE IS WIE ?
 Bart WeltensKringvoorzitter,
Bart Weltens
 
Linda BerkmansKringsecretaris en
Penningmeester
Linda Berkmans
 
Kring-VA,
Christa Umans 
 
Kring-VA,
Suzy Tyskens 

Kringafgevaardigde PC,
Trudo Beckers

Kringafgevaardigde SCAP,
Linda Berkmans
Kringafgevaardigde SCKO,
Gerda Gerits
Riet Pellens
Kringafgevaardigde SCP,
Trudo Beckers
Willy Elen
Coöptatie,
Mieke Gielen
Marie-Jeanne Cuyvers
Johan Cardinaels

Welkom op de pagina van kring Neerpelt (710)

Hier vindt u allerlei info omtrent de activiteiten en bestuursleden van de kring.

Kring Neerpelt

Syndicale premie 2017

Het is weer bijna zover. De aanvraagformulier voor de vakbondspremie worden binnenkort door het ministerie van onderwijs naar alle gesubsidieerde personeelsleden (die een aanstelling hadden in 2017) verstuurd. Dit zal uiterlijk 31 maart 2018 gebeuren. Onze leden kunnen dus weer massaal (hopelijk) hun aanvraagformulier binnen brengen bij hun vakbondsafgevaardigde.

Indien er op je school geen vakbondsafgevaardigde of personeelsvertegenwoordiger is, kan je de documenten ook steeds naar onderstaand adres sturen.
Het is zo dat hoe sneller het document bij ons is, hoe sneller de centen op de rekening zullen staan.

Hoe vul je het document in?

 1. De voorgedrukte naam en adres op het aanvraagformulier moet je controleren. Men mag wijzigingen aanbrengen als dat nodig is.
 2. In het vak “in te vullen door het bovenvermelde personeelslid” kleef je een groen kleefetiket van het COV. De kleefetiketten met vermelding 2017 mogen ook nog gebruikt worden. Je mag ook jouw nationaal ACV-lidnummer ..-……-.. en het kring- of regionummer noteren, indien er geen klevers beschikbaar zijn. Voor kring Neerpelt is het kringnummer 710.
 3. Vul het post- of bankrekeningnummer (IBAN) in. Zonder dit nummer kan er geen uitbetaling plaats vinden.
 4. Schrijf “Gelezen en goedgekeurd”.
 5. Noteer de datum van ondertekening.
 6. Zet jouwZijn/haar handtekening.
 7. Bezorg het ingevulde document aan aan je vakbondsafgevaardigde of personeelsvertegenwoordiger. Of aan onderstaand adres indien er in jouw school geen VA of PV is.

LET OP! Kopieën zijn niet geldig! Er mag slechts 1 formulier per referentiejaar binnen gebracht worden.

Alle documenten moeten uiterlijk 15 juni verstuurd zijn naar onderstaande coördinaten. Zo is er nog tijd om ze in Brussel te krijgen.

Heb je vragen omtrent verloren geraakte originele documenten, documenten van 2016, documenten van overleden personeelsleden of over de uitbetaling? Stel ze zeker via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

COV kring Neerpelt
Grootveldweg 32
3582 Koersel

CAO XI

Beste vrienden,

Elders op deze website kon je al lezen over het voorontwerp van CAO XI onderwijs. In dit artikel willen we iets meer focussen op echte concrete zaken die in dat voorontwerp staan en waarvoor het COV hard “gevochten” heeft om ze ten voordele van het onderwijspersoneel te verkrijgen. We mogen terecht fier zijn op onze onderhandelaars!

Waarom COV volop inzette op de koopkrachtverhoging, broodnodige maatregelen voor jonge leerkrachten, de versnelling van de vaste benoeming en nu (nog) niet koos voor “werkbaarder werk” ligt voor de hand. Er is een loopbaandebat lopende tussen overheid en de vakbonden. In dit loopbaanpact zullen maatregelen vervat zitten die ons werk werkbaarder moeten maken. Door een voorafname hierop te nemen in de cao zouden we onszelf 2x in de voet schieten. Er zouden enerzijds in de cao voor werkbaar werk niet voldoende middelen vrijgemaakt kunnen worden, waardoor het een druppel op een hete plaat dreigde te worden. Anderzijds zou men zo ook een broodnodige loonsverhoging mislopen wat dan weer nefast zou zijn in het aantrekkelijker maken van ons beroep bij jonge mensen.

Lees je even mee? (een greep uit het voorontwerp van de cao)
Wat bedong het COV voor het onderwijspersoneel? We mogen gerust eens stoefen en fier zijn! Hier haalt het COV een grote slag thuis!

 1. Koopkrachtverhoging voor het hele onderwijspersoneel:
  1. Een lineaire loonsverhoging van 1,1% (in tussenstappen). Het COV blijft erbij dat de overheid een aantrekkelijke werkgever moet zijn en blijven. Een loonsverhoging die ervoor zorgt dat de lonen in onderwijs gelijke tred blijven houden met die van de privésector, komt dan ook niets te vroeg.
  2. Herstel van het vakantiegeld opnieuw naar 92% optrekken. Iets wat in het verleden o.w.v. budgettaire problemen verlaagd werd.
  3. Bijkomende loontrap op 36j geldelijke anciënniteit. Nu is het zo dat het salaris naar 27 jaren dienst niet meer kon stijgen. Het salaris wordt dus nu na 36j dienst een laatste keer verhoogd!
 2. Jonge, tijdelijke leraren een beter loopbaanperspectief bieden:
  1. Vanaf 1 september 2019 krijgen alle tijdelijke leerkrachten “aanvangsbegeleiding”. Dit is een recht, maar ook een plicht om het te aanvaarden. Zo zou de praktijkschok die vele nieuwe leerkrachten ervaren voor een deel opgevangen kunnen worden
  2. Pilootproject lerarenplatform tijdens schooljaar 2018-2019 (aanvang 1 oktober 2018) waarvan alle scholen kunnen profiteren. Het geeft starters een grotere werkzekerheid. Het biedt voor hen een tewerkstellingsgarantie voor een volledig werkjaar. Dit lerarenplatform zal voor de scholen meer ademruimte geven in drukke tijden.
  3. Wijziging van de regels om financierbare/subsidieerbare vervangingen te organiseren. Vanaf 1 september 2018 kunnen scholen de uren van de niet ingevulde vervangingen (bv er is niemand meer te vinden) opsparen om ze op een later tijdstip in dat schooljaar in te zetten.
  4. Vervroeging TADD: Vroeger 720 dagen, nu naar 580 dagen, maar met een duidelijk begeleidingstraject van 200 dagen extra indien na 580 dagen blijkt dat (na evaluatie) een tijdelijke leerkracht nog niet voldoende “gegroeid” is.
 3. Vereenvoudiging procedure vaste benoeming (vanaf 1 september 2018):
  1. “Boven-het-pakket-benoembare-uren” doordat nu ook een aandeel minimaal 33% van de langdurende verlofstelsels, VVP’s en AVP’s vacant gesteld moeten worden, en dus benoemd kunnen worden.
  2. Benoeming op 1 januari.
  3. Vroeger moest je 720 dagen op je teller hebben. Nu wordt dat verlaagd naar 690 dagen.
 4. Herziening evaluatieprocedure met het oog op coaching, vermindering van de planlast en mét behoud van rechtszekerheid voor de personeelsleden (1 september 2019).

Schot in de roos.

De eerste van twee debatavonden die COV Limburg organiseert in het kader van ‘Basisonderwijs in de lift’ en die op 2 mei in Bocholt doorging, was inhoudelijk een schot in de roos.
Ook al was de opkomst eerder gering, toch werd er inhoudelijk sterk gedebatteerd omtrent de noden die we in onze job ervaren.

foto's