CAO XI

Beste vrienden,

Elders op deze website kon je al lezen over het voorontwerp van CAO XI onderwijs. In dit artikel willen we iets meer focussen op echte concrete zaken die in dat voorontwerp staan en waarvoor het COV hard “gevochten” heeft om ze ten voordele van het onderwijspersoneel te verkrijgen. We mogen terecht fier zijn op onze onderhandelaars!

Waarom COV volop inzette op de koopkrachtverhoging, broodnodige maatregelen voor jonge leerkrachten, de versnelling van de vaste benoeming en nu (nog) niet koos voor “werkbaarder werk” ligt voor de hand. Er is een loopbaandebat lopende tussen overheid en de vakbonden. In dit loopbaanpact zullen maatregelen vervat zitten die ons werk werkbaarder moeten maken. Door een voorafname hierop te nemen in de cao zouden we onszelf 2x in de voet schieten. Er zouden enerzijds in de cao voor werkbaar werk niet voldoende middelen vrijgemaakt kunnen worden, waardoor het een druppel op een hete plaat dreigde te worden. Anderzijds zou men zo ook een broodnodige loonsverhoging mislopen wat dan weer nefast zou zijn in het aantrekkelijker maken van ons beroep bij jonge mensen.

Lees je even mee? (een greep uit het voorontwerp van de cao)
Wat bedong het COV voor het onderwijspersoneel? We mogen gerust eens stoefen en fier zijn! Hier haalt het COV een grote slag thuis!

 1. Koopkrachtverhoging voor het hele onderwijspersoneel:
  1. Een lineaire loonsverhoging van 1,1% (in tussenstappen). Het COV blijft erbij dat de overheid een aantrekkelijke werkgever moet zijn en blijven. Een loonsverhoging die ervoor zorgt dat de lonen in onderwijs gelijke tred blijven houden met die van de privésector, komt dan ook niets te vroeg.
  2. Herstel van het vakantiegeld opnieuw naar 92% optrekken. Iets wat in het verleden o.w.v. budgettaire problemen verlaagd werd.
  3. Bijkomende loontrap op 36j geldelijke anciënniteit. Nu is het zo dat het salaris naar 27 jaren dienst niet meer kon stijgen. Het salaris wordt dus nu na 36j dienst een laatste keer verhoogd!
 2. Jonge, tijdelijke leraren een beter loopbaanperspectief bieden:
  1. Vanaf 1 september 2019 krijgen alle tijdelijke leerkrachten “aanvangsbegeleiding”. Dit is een recht, maar ook een plicht om het te aanvaarden. Zo zou de praktijkschok die vele nieuwe leerkrachten ervaren voor een deel opgevangen kunnen worden
  2. Pilootproject lerarenplatform tijdens schooljaar 2018-2019 (aanvang 1 oktober 2018) waarvan alle scholen kunnen profiteren. Het geeft starters een grotere werkzekerheid. Het biedt voor hen een tewerkstellingsgarantie voor een volledig werkjaar. Dit lerarenplatform zal voor de scholen meer ademruimte geven in drukke tijden.
  3. Wijziging van de regels om financierbare/subsidieerbare vervangingen te organiseren. Vanaf 1 september 2018 kunnen scholen de uren van de niet ingevulde vervangingen (bv er is niemand meer te vinden) opsparen om ze op een later tijdstip in dat schooljaar in te zetten.
  4. Vervroeging TADD: Vroeger 720 dagen, nu naar 580 dagen, maar met een duidelijk begeleidingstraject van 200 dagen extra indien na 580 dagen blijkt dat (na evaluatie) een tijdelijke leerkracht nog niet voldoende “gegroeid” is.
 3. Vereenvoudiging procedure vaste benoeming (vanaf 1 september 2018):
  1. “Boven-het-pakket-benoembare-uren” doordat nu ook een aandeel minimaal 33% van de langdurende verlofstelsels, VVP’s en AVP’s vacant gesteld moeten worden, en dus benoemd kunnen worden.
  2. Benoeming op 1 januari.
  3. Vroeger moest je 720 dagen op je teller hebben. Nu wordt dat verlaagd naar 690 dagen.
 4. Herziening evaluatieprocedure met het oog op coaching, vermindering van de planlast en mét behoud van rechtszekerheid voor de personeelsleden (1 september 2019).