WIE IS WIE ?
 Bart WeltensKringvoorzitter,
Bart Weltens
 
Linda BerkmansKringsecretaris en
Penningmeester
Linda Berkmans
 
Kring-VA,
Christa Umans 
 
Kring-VA,
Suzy Tyskens 

Kringafgevaardigde PC,
Trudo Beckers

Kringafgevaardigde SCAP,
Linda Berkmans
Kringafgevaardigde SCKO,
Gerda Gerits
Riet Pellens
Kringafgevaardigde SCP,
Trudo Beckers
Willy Elen
Coöptatie,
Mieke Gielen
Marie-Jeanne Cuyvers
Johan Cardinaels

Eerste banners duiken op in kring Neerpelt

Ook in kring Neerpelt duiken de eerste banners in het straatbeeld op. Basisschool De Regenboog (Grote Heide), Basisschool Boseind en Kleuterschool De Robbert (Hamont-Achel) stuurden ons alvast een foto door.

Regenboog KSdeRobbert

Boseind

We verwachten spoedig ook foto's van de andere scholen.

Met deze actie willen we actie voeren voor meer middelen in het (basis)onderwijs.
Zoals u via de media ongetwijfeld reeds hoorde, zijn er dringend meer middelen nodig voor het (basis)onderwijs. Enerzijds omdat de besparingen in het onderwijs massaal zijn. Iedereen kan wel getuigen dat de werkingsmiddelen terug geschroefd werden. Maar anderzijds ook om de maatregelen in het kader van het M-decreet te financieren. Op dit moment wordt er geen enkele euro extra in het onderwijs gestoken om het M-decreet in het onderwijs uit te rollen. Het personeel verzuipt en moet roeien met de riemen die er zijn. Uiteindelijk zijn het de kinderen in de klas die dit erg gaan voelen en uiteindelijk de dupe worden. Kinderen met moeilijkheden zullen zeer moeilijk nog de hulp kunnen krijgen waar ze recht op hebben. En de kinderen die wel in het basisonderwijs horen, zullen minder aandacht krijgen omdat de aandacht van de leerkracht meer en meer naar de kinderen moet die eigenlijk in het bijzonder onderwijs thuis horen.
Daarom doen we mee aan een door de vakbonden gelanceerde campagne voor meer middelen in het onderwijs waarbij we er de aandacht op willen trekken dat onderwijzen dringen meer geld nodig heeft.