Nieuws

Iedereen specialist

Het COV is erg kritisch over de maatregelen voor het lerarenambt zoals ze reeds toegelicht werden. Met de invoering van de leraar-specialist brengt de minister een splijtzwam in de schoolteams. Voor het COV moet elke leraar – op objectieve gronden – specialist kunnen zijn. Maar daarvoor hebben we een ambitieuzer professionaliseringsbeleid nodig dat nog meer inzet op tijd en middelen om alle leraren, en bij uitbreiding alle onderwijspersoneel, de kans te geven om te groeien in expertise. Neem daarom van 4 tot 30 september met je team deel aan onze buttonactie ‘Iedereen-specialist’ en toon dat voor het COV de leraar-specialist niet een of andere superman of -vrouw is, maar wél iemand die “gewoon” goed is in de job.

Ook over de ingrepen in het onderwijspensioen is het COV ontstelt. Opnieuw moeten ambtenaren en onderwijspersoneel inleveren. Hoe de vork aan de steel zit en de reactie van het COV hierop, kan je lezen in ‘Zwartopwit’ van Marianne Coopman in Basis-6

Fijne start van het nieuwe schooljaar !

COV Limburg wenst alle COV-leden een fijne start van het nieuwe schooljaar.

Ook in schooljaar 2023-2024 blijven we voor jou klaar staan!

Terug naar school

Grote opkomst tijdens de infovoormiddag

Op maandag 28 augustus verzamelden de vakbondsmilitanten, administratieve medewerkers en directies massaal voor de jaarlijkse infovoormiddag van COV Limburg. Een dikke 130 COV-leden tekenden present. Na "welkom en actualiteit" namen COV dienstbetoners één na één het woord en lichtten de nieuwigheden voor schooljaar 2023-2024 vakkundig toe.

Tijdens de middagpauze trakteerde COV Limburg alle aanwezigen op een lekker frietje.

Na de middag bleef een groep enthousiaste en leergierige nieuwe vakbondsafgevaardigden luisteren en kregen ze op die manier een inkijk in hun vers mandaat.

We kunnen besluiten dat dit een aangename en leerrijke dag was.

Info_2023
Info_2023
Info_2023
Info_2023
Info_2023
Info_2023
Info_2023
Info_2023
Info_2023
Info_2023
Info_2023
Info_2023

Welke inspraakbegeleider is het aanspreekpunt voor jouw school?

In het overzicht kan je makkelijk terugvinden welke inspraakbegeleider het aanspreekpunt is voor collega's en militanten van jouw school.