Kringen

Het Provinciaal verbond Limburg is onderverdeeld in 9 kringen met elk een eigen bestuur. Een kringorganiseert activiteiten, vormingen en infosessies voor haar vakbondsafgevaardigden en leden. Elke kring heeft een eigen unieke kringnummer. 

Onderstaand kaartje geeft u een overzicht van de regionale verspreiding van de kringen. Er is één uitzondering. Dat is kring BO. Deze is niet regionaal onder te brengen. Kring BO groepeert alle COV-leden van de verschillende Limburgse scholen voor buitengewoon onderwijs. Kring BO vindt u bijgevolg niet terug op het kaartje.