Nieuws

Iedereen specialist

Het COV is erg kritisch over de maatregelen voor het lerarenambt zoals ze reeds toegelicht werden. Met de invoering van de leraar-specialist brengt de minister een splijtzwam in de schoolteams. Voor het COV moet elke leraar – op objectieve gronden – specialist kunnen zijn. Maar daarvoor hebben we een ambitieuzer professionaliseringsbeleid nodig dat nog meer inzet op tijd en middelen om alle leraren, en bij uitbreiding alle onderwijspersoneel, de kans te geven om te groeien in expertise. Neem daarom van 4 tot 30 september met je team deel aan onze buttonactie ‘Iedereen-specialist’ en toon dat voor het COV de leraar-specialist niet een of andere superman of -vrouw is, maar wél iemand die “gewoon” goed is in de job.

Ook over de ingrepen in het onderwijspensioen is het COV ontstelt. Opnieuw moeten ambtenaren en onderwijspersoneel inleveren. Hoe de vork aan de steel zit en de reactie van het COV hierop, kan je lezen in ‘Zwartopwit’ van Marianne Coopman in Basis-6