Nieuws

Woordbreuk: 'verlof verminderde prestaties niet aanneembaar voor het onderwijspensioen'

Met verbijstering lezen we de aanpassing in de omzendbrief over het 'verlof verminderde prestaties' (VVP). Dit verlof komt niet in aanmerking voor het pensioen, schrijft Klasse.

Bij de hervorming van de verlofstelsels in 2017 beloofde de Vlaamse regering nochtans dat ze initiatief zou nemen bij de federale overheid om deze verloven, zoals voor de hervorming, aanneembaar te maken voor het onderwijspensioen. Minister Crevits schreef daarvoor een brief aan haar federale collega van pensioenen.

Bij de huidige minister van pensioenen Lalieux was er bereidheid om dit euvel eindelijk op te lossen. Dat werd ons ook gezegd op het sociaal overleg. Maar dat was buiten minister Weyts gerekend. In tegenstelling tot voorgaande beloftes liet hij per brief aan minister Lalieux weten dat de vraag van de Vlaamse regering om VVP aanneembaar te maken voor het pensioen van de Vlaamse onderwijsmensen werd teruggetrokken. Daardoor is dit niet opgenomen in de recent goedgekeurde pensioenwetswijziging. Dit is woordbreuk. De gelijkstelling was zwart op wit beloofd bij de hervorming van de verlofstelsels.

Ook met de argumentatie van minister Weyts zijn we het niet eens. Hij stelt: "Gelet op het actuele lerarentekort is het maatschappelijk onverantwoord om via een bijkomende pensioengelijkstelling het personeel in het Vlaamse onderwijs te stimuleren al dan niet gedeeltelijk hun opdracht niet op te nemen, vermits deze gelijkstelling het actuele lerarentekort nog groter zou maken dan vandaag reeds het geval is."

Het COV wijst de minister erop dat onderwijscollega’s veelal kiezen voor verminderd werken om het werken haalbaar te houden. Ze willen een goede balans tussen werktijd en gezinstijd. Het tijdsonderzoek is duidelijk. Leraren werken bij gewone voltijdse opdracht tijdens een lesweek 49,5 uur. Het lerarentekort los je niet op met beslissingen die het beroep onaantrekkelijker maken. Integendeel. Er is dringend nood aan maatregelen om het werken in onderwijs werkbaarder te maken. Mogelijkheden om deeltijds te werken en een goede balans te vinden tussen werktijd en gezin maken daar deel van uit. Het COV zal daarvoor, samen met jullie, blijven ijveren. Als de ministers echt iets willen doen voor het onderwijspersoneel dan zorgen ze dat het in een volgende wetswijziging alsnog wordt opgenomen.

bron: www.cov.be