Nieuws

Fijne zomervakantie !!!

COV Limburg wenst je een fijne zomervakantie toe!

 

Fietslease, ook in onderwijs

 
 
Vanaf 2025 zal je als onderwijspersoneelslid een deel van je bruto eindejaarstoelage kunnen gebruiken om een gewone of een elektrische fiets te leasen. Dat meldde Minister van Onderwijs Ben Weyts in de pers op 1 mei. Het besluit waarin de overheid dit financieel mogelijk maakt, gaat in op 1 september 2024. Een fijn idee, maar het COV heeft heel wat vragen over de realisatie en de risico’s voor jou als personeelslid.
 
“De Vlaamse overheid hecht veel belang aan een duurzame mobiliteit van de personeelsleden van het onderwijs,” staat in het besluit. Terecht. Vlaamse ambtenaren kunnen al langer een fiets leasen via hun werkgever, de Vlaamse overheid. In onderwijs is het nu aan de schoolbesturen om die leasing en het extra werk dat dit meebrengt, al dan niet te realiseren. Mogelijk worden er raamcontracten gesloten met leasemaatschappijen waar een schoolbestuur kan instappen. 
 
Je zal als personeelslid je eindejaarstoelage geheel of gedeeltelijk kunnen laten omzetten in een ‘theoretisch budget in het kader van fietsleasing’. Om te vermijden dat er al sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing op de eindejaarstoelage betaald zijn, kan je maar afstand doen van het geheel of gedeelte van de eindejaarstoelage dat nog niet is opgebouwd. Je moet dus als personeelslid de beslissing voor fietslease nemen vóór het begin van de referteperiode. Dat is minstens negen maanden voor je zeker bent hoeveel je eindejaarstoelage zal bedragen. De omzetting zal voor vastbenoemden ten vroegste kunnen in 2025. Voor tijdelijke personeelseden een jaar later.
 
Minister Weyts spreekt in de pers over het spreiden van de kost over drie jaar en telkens een deel van je bruto eindejaarspremie inzetten. Over dit soort modaliteiten is nog helemaal geen duidelijkheid. Het COV wil dat er geen risico’s aan vasthangen voor personeelsleden. Geen kleine lettertjes! Kan je kosteloos uitstappen? Wat bij einde contract? Wat als je ziek valt of een verlofstelsel neemt en je eindejaarstoelage vermindert? Wat als het leasecontract afloopt? Welke afkoopsom is er als je de fiets wil houden of moet die terug? Bij onze collega’s uit de privé sector is er een opvallende stijging van het aantal vragen en klachten over leasefietsen. Het woord wurgcontracten valt dan ook vaak. Het COV is beducht voor concurrentie tussen scholen als zulke voordelen mogelijk worden. Vergeet ook niet dat jouw eindejaarstoelage een verworvenheid is, het resultaat van jaren sociale inzet. Dat ruil je niet zomaar in. 
 
Het COV vraagt een antwoord op alle pertinente vragen die we hierrond hebben. We willen dat jij voordeel haalt uit een leasecontract en niet op nadelen botst. De regeling die het schoolbestuur hanteert voor de leasing van bedrijfsfietsen wordt vastgelegd na onderhandeling in het lokaal comité van jouw school. Het COV zorgt dat jouw vakbondsafgevaardigde goed geïnformeerd is om de onderhandeling te voeren.

Aanvraagformulier voor de vakbondspremie

De deadline voor het insturen van de aanvraagformulieren is 30 juni 2024. 
Je bezorgt je formulier best aan je VA (vakbondsafgevaardigde) in de school. Als die er niet is, ken je misschien wel een VA van een andere school? Je mag ook steeds je formulier rechtstreeks aan de verantwoordelijke van de kring bezorgen.

Doe dat liefst uiterlijk enkele dagen voor het verstrijken van de deadline. Kringverantwoordelijke zijn geen tovenaars en beschikken ook niet over een virtuele toegang tot de postbus in Brussel. M.a.w. ook zij moeten de deadline respecteren.

Wie is jouw kringverantwoordelijke?

Kringverantwoordelijken

Geen master zonder bachelor

Minister Weyts wil een masteropleiding inrichten specifiek voor het basisonderwijs. Volgens de minister kunnen masters wetenschappelijke expertise binnenbrengen in jouw school en zo de klaspraktijk, het schoolbeleid en de schoolontwikkeling versterken. Het COV staat open voor zo’n master. We vinden het niet meer dan normaal dat de vakbonden betrokken worden bij het uitdenken van de modaliteiten.
 
En toch … lijkt het erop dat de overheid die master niet op het sociaal overleg wil brengen. De beslissing om de masteropleiding in te richten vanaf 2025-26 is al genomen. Maar er is niets geregeld of beslist over de arbeidsvoorwaarden van de binnenkort afgestudeerde master basisonderwijs. Op welke verloning zal die kunnen rekenen? Heeft de overheid hiervoor voldoende budget voorzien? Op welke wijze gebeurt de verdeling van het personeelskader? Ook schoolteams moeten kunnen nadenken over de samenwerking. We zitten met heel veel vragen.
 
En toch … blijft het onduidelijk wie in de nieuwe master basisonderwijs zal kunnen starten. Er wordt niet gesproken over een verplichte vooropleiding. Die beslissing wordt aan universiteiten en hogescholen overgelaten. Voor het COV is een diploma van de lerarenopleiding kleuter- of lager onderwijs een must voor al wie toegang wil tot de master basisonderwijs. De masteropleiding moet verder bouwen op de (praktijk)kennis en vaardigheden die verworven zijn in de educatieve bachelor en die onontbeerlijk zijn voor iedereen die wil lesgeven in het basisonderwijs. 
 
En dus … is het voor ons zeer duidelijk. Het COV verzet zich tegen een master basisonderwijs die ook toegankelijk is voor wie geen bachelordiploma (kleuter)onderwijzer heeft. Als onderwijsvakbond waken we niet alleen over de werkomstandigheden van alle personeelsleden in onderwijs maar ook over de kwaliteit van het basisonderwijs. Daarom willen we betrokken worden bij het bepalen van wie toegang heeft tot de masteropleiding basisonderwijs, de inhoud van de opleiding en de arbeidsvoorwaarden van de master basisonderwijs in jouw team.
 

Marianne Coopman (zwartopwit in Basis-2)