Provinciale raad

De provinciale raad is het hoogste orgaan van COV Limburg. Hier worden de krijtlijnen uitgezet en beslissingen genomen.

De provinciale raad is samengesteld uit de voorzitters van de kringen, de commissies en sectorcomités. Er wordt minstens maandelijks vergaderd. Het provinciaal bureau bereidt de vergaderingen voor onder leiding van de provinciaal voorzitter.