Sectorcomité  officieel gesubsidieerd onderwijs

Het officieel gesubsidieerd onderwijs (afgekort OGO) moet zijn historische en pedagogische waarde niet meer bewijzen. De positie van het personeel in het provinciaal en gemeentelijk onderwijs verantwoordt dat de leden in deze scholen in het COV een eigen ontmoetingsplaats en gespreksforum hebben.

Dit sectorcomité staat onder leiding van Jean-Paul Keymis.