Sectorcomité  jongeren

De jonge leerkrachten kampen met allerlei specifieke problemen eigen aan hun jong - zijn als: werk vinden, thuis raken in de school- en onderwijswereld, benoemd kunnen worden, … Maar zij kunnen ook nieuwe animo in onze COV-werking brengen.