Sectorcomité  kleuteronderwijs

Het kleuteronderwijs legt op een aantal vlakken eigen klemtonen en heeft andere behoeften dan klassen en scholen van het lager onderwijs. Daarom heeft dit onderwijsniveau een afzonderlijk sectorcomité waarin de kleuteronderwijzeressen die door hun kringen worden afgevaardigd hun problemen en eisen bespreken.

De voorzitter is Marijke Hermans.