Sectorcomité  inspectie en begeleiding

Het algemeen sectorcomité Inspectie en Begeleiding is het COV-forum waarin de aangesloten inspecteurs en leden van de pedagogische begeleiding hun syndicale belangen aan de orde kunnen brengen.