Sectorcomité  pensioenen

Het sectorcomité pensioenen richt zich op de problemen van de steeds grotere groep gepensioneerde leden. Vermeldenswaard zijn ook de verzorgde uitstappen, de voordelige reizen, de aangename informatie- en ontspanningsbijeenkomsten die meestal in clubverband worden ingericht. Jaarlijks organiseert het sectorcomité voor de gepensioneerde leden een Provinciale Vriendschapsdag.

Het sectorcomité pensioenen wordt geleid door Nico Baldewijns.

Hierbij een overzicht van alle bestuursleden van het SCP.Download de folder van de COV senioren Limburg.