Syndicale commissie

De syndicale commissie waakt over de professionele belangen van de leden. Zij luistert naar de noden die vanuit de kringen gesignaleerd worden, adviseert de bestuursorganen, coördineert de syndicale acties, zij vertegenwoordigt de vakbondswerking in de provincie.

De syndicale commissie is samengesteld uit de kring-VA's van de Limburgse kringen.

De voorzitter van de syndicale commissie is Freddy Vaes.