Nieuws

Aanvraagformulier voor de vakbondspremie

De deadline voor het insturen van de aanvraagformulieren is 30 juni 2024. 
Je bezorgt je formulier best aan je VA (vakbondsafgevaardigde) in de school. Als die er niet is, ken je misschien wel een VA van een andere school? Je mag ook steeds je formulier rechtstreeks aan de verantwoordelijke van de kring bezorgen.

Doe dat liefst uiterlijk enkele dagen voor het verstrijken van de deadline. Kringverantwoordelijke zijn geen tovenaars en beschikken ook niet over een virtuele toegang tot de postbus in Brussel. M.a.w. ook zij moeten de deadline respecteren.

Wie is jouw kringverantwoordelijke?

Kringverantwoordelijken