Nieuws

Commissie van wijzen: tijd nemen om nota grondig te bestuderen

Minister Weyts stelde begin dit jaar een Commissie van Wijzen aan die in alle luwte een modern school- en personeelsbeleid mocht uittekenen voor het onderwijs. Het rapport van deze commissie is nu bekend. Het is een omvangrijk geheel van 70 maatregelen om het onderwijsberoep te waarderen en te versterken. Het doel is om input te geven voor het politiek en maatschappelijk debat over onderwijs.

Het COV is een belangrijke partner in dat debat. Het is nu aan ons om dit plan uitgebreid te bestuderen, af te toetsen aan onze standpunten en met jullie, onze leden, te bespreken. We berichten hierover na de kerstvakantie.

Wij willen een krachtige werkomgeving die hand in hand gaat met zekerheden en rechten. We zullen de risico’s, uitdagingen en kansen van de voorgestelde maatregelen samen met jullie benoemen en de gevolgen voor het personeel in kaart brengen. Uiteraard is het COV – zoals altijd – bereid om mee na te denken over een langetermijnvisie met maatregelen die de professionaliteit van de leraar zullen beschermen en versterken en de werkbaarheid voor alle personeelsleden in het onderwijs doen toenemen. Laat het duidelijk zijn: jullie belangen en rechten zijn daarbij onze leidraad, altijd. 

 

Het rapport van de Commissie van Wijzen kan je hier raadplegen.