Nieuws

Fietslease, ook in onderwijs

 
 
Vanaf 2025 zal je als onderwijspersoneelslid een deel van je bruto eindejaarstoelage kunnen gebruiken om een gewone of een elektrische fiets te leasen. Dat meldde Minister van Onderwijs Ben Weyts in de pers op 1 mei. Het besluit waarin de overheid dit financieel mogelijk maakt, gaat in op 1 september 2024. Een fijn idee, maar het COV heeft heel wat vragen over de realisatie en de risico’s voor jou als personeelslid.
 
“De Vlaamse overheid hecht veel belang aan een duurzame mobiliteit van de personeelsleden van het onderwijs,” staat in het besluit. Terecht. Vlaamse ambtenaren kunnen al langer een fiets leasen via hun werkgever, de Vlaamse overheid. In onderwijs is het nu aan de schoolbesturen om die leasing en het extra werk dat dit meebrengt, al dan niet te realiseren. Mogelijk worden er raamcontracten gesloten met leasemaatschappijen waar een schoolbestuur kan instappen. 
 
Je zal als personeelslid je eindejaarstoelage geheel of gedeeltelijk kunnen laten omzetten in een ‘theoretisch budget in het kader van fietsleasing’. Om te vermijden dat er al sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing op de eindejaarstoelage betaald zijn, kan je maar afstand doen van het geheel of gedeelte van de eindejaarstoelage dat nog niet is opgebouwd. Je moet dus als personeelslid de beslissing voor fietslease nemen vóór het begin van de referteperiode. Dat is minstens negen maanden voor je zeker bent hoeveel je eindejaarstoelage zal bedragen. De omzetting zal voor vastbenoemden ten vroegste kunnen in 2025. Voor tijdelijke personeelseden een jaar later.
 
Minister Weyts spreekt in de pers over het spreiden van de kost over drie jaar en telkens een deel van je bruto eindejaarspremie inzetten. Over dit soort modaliteiten is nog helemaal geen duidelijkheid. Het COV wil dat er geen risico’s aan vasthangen voor personeelsleden. Geen kleine lettertjes! Kan je kosteloos uitstappen? Wat bij einde contract? Wat als je ziek valt of een verlofstelsel neemt en je eindejaarstoelage vermindert? Wat als het leasecontract afloopt? Welke afkoopsom is er als je de fiets wil houden of moet die terug? Bij onze collega’s uit de privé sector is er een opvallende stijging van het aantal vragen en klachten over leasefietsen. Het woord wurgcontracten valt dan ook vaak. Het COV is beducht voor concurrentie tussen scholen als zulke voordelen mogelijk worden. Vergeet ook niet dat jouw eindejaarstoelage een verworvenheid is, het resultaat van jaren sociale inzet. Dat ruil je niet zomaar in. 
 
Het COV vraagt een antwoord op alle pertinente vragen die we hierrond hebben. We willen dat jij voordeel haalt uit een leasecontract en niet op nadelen botst. De regeling die het schoolbestuur hanteert voor de leasing van bedrijfsfietsen wordt vastgelegd na onderhandeling in het lokaal comité van jouw school. Het COV zorgt dat jouw vakbondsafgevaardigde goed geïnformeerd is om de onderhandeling te voeren.